Berekening tarief

Wij werken binnen onze kribbe met een inkomensgerelateerd tarief. Meer informatie hierover vindt u op de website van Kind en Gezin. Jaarlijks krijgen alleĀ ouders via Kind en Gezin een fiscaal attest.

Bij de start van de opvang wordt een opvangplan opgesteld waarin zowel de opvangdagen als de prijs geformuleerd wordt.

De berekening van de gerechtvaardigde afwezigheden wordt gemaakt vlak voor de start van de opvang. Meer informatie over de berekening hiervan, kan bij ons opgevraagd worden.

Bijkomende info nodig?

We lichten het u graag toe in een gesprek
Contacteer ons vrijblijvend.