Pedagogisch Beleid

Pedagogisch beleid

Ons pedagogisch beleid omvat ideeën van verschillende pedagogen o.a. Loris Malaguzzi, Thomas Gordon, Maria Montessori  en Althea Solter.

Positief opvoeden en het kind als een gelijkwaardig persoon en met respect behandelen zijn hierbij kernideeën.

In de werking van ons kinderdagverblijf staat het kind ook centraal en heerst er veel positiviteit en respect.  Ook hechten we veel belang aan de identiteitsontwikkeling van elk kind en aan het communicatie-aspect in zijn totale vormen. Wij zijn er ons van bewust dat jonge kinderen zich ook bij ons de eerste beelden vormen van zichzelf en de omgeving.

Onze peilers

  • Kinderen staan centraal en worden betrokken bij de opvang;
  • Kinderen worden met respect gepast geholpen om te groeien;
  • Kinderen zijn complete, positieve, krachtige , intelligente wezens met rechten;
  • Kinderen ontwikkelen zich doorheen verschillende fases en deze stappen zijn nooit volledig af;
  • Ouders zijn belangrijke partners in het opvoedingsproces;
  • Het bieden van een positieve opvoeding met een warme sensitieve omgang;
  • In een rijke, veilige binnen-en buitenomgeving.

Wil u graag meer te weten komen over ons pedagogisch beleid?

We vertellen het u graag.
Contacteer ons om een afspraak te maken