Missie & Visie

Als kinderdagverblijf willen  we continu professionele en kwaliteitsvolle dagopvang aanbieden aan kinderen van 0 tot 3 jaar. Om dit te realiseren leggen we de nadruk op het creëren van een veilige en vertrouwde omgeving voor elk kind, waarbij verschillen tussen kinderen  en hun gezinnen als een vanzelfsprekendheid worden beschouwd.

In ons streven naar een optimale kwaliteit, hechten we veel belang aan de individuele noden en signalen van elk kind en wordt er zo adequaat mogelijk op ingespeeld. Hierbij  is een goede relatie en open communicatie met de ouders zeer belangrijk.

Voor onze medewerkers bouwen wij een omgeving op waarin zij zich goed, betrokken en  gemotiveerd voelen om het doel van hun functie, en de doelstellingen van het kinderdagverblijf,  te realiseren.

Wij hechten ook veel belang aan het openstaan voor nieuwe denkkaders en de groei van ons kinderdagverblijf waarbij we tegemoet komen aan de veranderende behoeften van de maatschappij.

Meer weten over onze aanpak en visie?

We vertellen het u graag tijdens een rondleiding.
Contacteer ons gerust

Privacyvoorkeur centrum

Functionele cookies

Dit zijn noodzakelijke cookies die er voor zorgen dat deze website technisch naar behoren functioneert.

gdpr[consent_types] gdpr[allowed_cookies]

Analyserende cookies

Hiermee kunnen we het algemeen gebruik van de website meten. De gegevens die in deze cookie worden opgeslagen worden anoniem verstuurd naar Google en bevatten dus in geen enkel geval persoonlijke data (IP-adres, Naam, adres, email,...).

_GA _GAT _GID