Ouderparticipatie

We starten de opvangperiode bij ons altijd met een uitgebreid intakegesprek waarin we enerzijds vertellen over onze werking en anderzijds de ouders en hun kindje leren kennen. Na het intakegesprek start een wenperiode. Tijdens deze periode leggen wij het accent op een zachte overgang van thuis naar de opvang.

Ouders hebben steeds toegang tot het kinderdagverblijf; uitgezonderd tijdens de middag, dan respecteren we echter de rust van de kinderen. In ons dagelijks contact met de ouders maken we ruimte voor het verhaal van de ouder. Daarnaast organiseren we verschillende manieren om ouders te betrekken. We werken onder andere met heen- en weerschriftjes, organiseren geregeld een oudertête-à-tête waarin we tijd maken om te praten over hun kind en zijn/haar ontwikkeling. We gebruiken hierbij een instrument, ontwikkeld door de universiteit van Leuven, als leidraad.

We organiseren jaarlijks een ouderavond waarbij we gedachten kunnen uitwisselen met ouders of praten rond een bepaald thema. Ouders krijgen zo ook de kans elkaar te ontmoeten.
Ons feestcomité zorgt voor enkele informele ontmoetingen waarbij alle ouders welkom zijn, én soms ook grootouders!

Benieuwd?

We informeren u met alle plezier tijdens een gesprek.
Contacteer ons om een afspraak te maken

Privacyvoorkeur centrum

Functionele cookies

Dit zijn noodzakelijke cookies die er voor zorgen dat deze website technisch naar behoren functioneert.

gdpr[consent_types] gdpr[allowed_cookies]

Analyserende cookies

Hiermee kunnen we het algemeen gebruik van de website meten. De gegevens die in deze cookie worden opgeslagen worden anoniem verstuurd naar Google en bevatten dus in geen enkel geval persoonlijke data (IP-adres, Naam, adres, email,...).

_GA _GAT _GID