Ouderparticipatie

We starten de opvangperiode bij ons altijd met een uitgebreid intakegesprek waarin we enerzijds vertellen over onze werking en anderzijds de ouders en hun kindje leren kennen. Na het intakegesprek start een wenperiode. Tijdens deze periode leggen wij het accent op een zachte overgang van thuis naar de opvang.

Ouders hebben steeds toegang tot het kinderdagverblijf; uitgezonderd tijdens de middag, dan respecteren we echter de rust van de kinderen. In ons dagelijks contact met de ouders maken we ruimte voor het verhaal van de ouder. Daarnaast organiseren we verschillende manieren om ouders te betrekken. We werken onder andere met heen- en weerschriftjes, organiseren geregeld een oudertête-à-tête waarin we tijd maken om te praten over hun kind en zijn/haar ontwikkeling. We gebruiken hierbij een instrument, ontwikkeld door de universiteit van Leuven, als leidraad.

We organiseren jaarlijks een ouderavond waarbij we gedachten kunnen uitwisselen met ouders of praten rond een bepaald thema. Ouders krijgen zo ook de kans elkaar te ontmoeten.
Ons feestcomité zorgt voor enkele informele ontmoetingen waarbij alle ouders welkom zijn, én soms ook grootouders!

Benieuwd?

We informeren u met alle plezier tijdens een gesprek.
Contacteer ons om een afspraak te maken